Cpu ghz ram

346ghz

  • Mac Pro 2010 CPU Plateau 12-Cores 3.46GHz Modèle D'Identité 5,1 64GB RAM ECC
  • Mac Pro 4,1/5,1 Single CPU Upgrade 3.46GHz 6 Core 12 Threads 32 GB RAM
  • Promotion 2009 Mac Pro 5,1 CPU Tray with 12-Core 3.46GHz Xeon x5690 + 64GB RAM
  • Promotion2010-2012 Mac Pro 5,1 CPU Tray with 12-Core 3.46GHz Xeon and 64GB RAM
  • 2009 Mac Pro 5,1 CPU Tray with 12-Core 3.46GHz Xeon x5690 + 64GB RAM
  • 2010-2012 Mac Pro 5,1 CPU Tray with 12-Core 3.46GHz Xeon and 64GB RAM
  • Apple Mac Pro 5,1 2010 2012 Dual CPU Tray Carte processeur 12X 3,46GHz 64GB Ram